Fotokopi makinaları renkli printer faks makinesi yazıcı fotokopi Yazıcılar için uyarı ve tavsiyeler.

Makinayı terazide olmayan ve dayanıksız yerlere kurmaktan kaçınınız. Böyle yerler makinanın düşmesine veya devrilmesine neden olabilir. Böyle bir durum kişisel sakatlanmalara veya makineye hasar verebilir.

Toz , kir ve nemli yerlere kurmayınız. Toz ve kir akım kablosu üzerine yoğunlaşırsa elektrik şoku veya yangın tehlikesine karşı fişi temizleyin

Radyatör , ısıtıcı veya diğer ısı kaynakları yanındaki yerlerden veya yangın tehlikesini önlemek için tutuşabilir maddelerden uzak tutunuz.

Makinayı serin tutmak , bakım ve parça değişimine kolaylık sağlamak için erişim boşluklarını bırakınız.

Olumsuz çevresel koşullar makinanın verimliliğini ve güvenli kullanımını etkileyebilir. Klima bulunan bir odaya yerleştiriniz.(Önerilen oda ısısı :Yaklaşık 20C, nemlilik : %65 RH)ve bulunacağı yeri kararlaştırırken aşağıda belirtilen hususların olmamasına dikkat ediniz.
• Pencere yakınına veya doğrudan Güneş ışığının düştüğü ,
• Titreşim olan ,
• Ciddi ısı değişikliği olan ,
• Doğrudan sıcak veya soğuk hava akımına maruz kalacağı
• Yetersiz havalandırılan yerlerden kaçınınız.

Belirtilen voltajdan başka gerilim kullanmayınız. Aynı pirize başka bağlantı yapmayınız. Bu tür durumlar yangın veya elektrik şoku tehlikesi nedenidir.

Akım kablosunu prize güvenli bir biçimde yerleştiriniz. Metal nesneler fişteki uçlarla temas etmesi halinde yangın veya elektrik şoku tehlikesi yaratabilir.

Kısa devre olması halinde yangın veya elektirik şoku tehlikesini önlemek için toprak bağlantısı olan prizle irtibatlandırınız. Topraklama olanağı yoksa servisinize başvurunuz.

Makina ile ilgili olarak plastik torbaları çocuklardan uzak tutunuz. Plastik malzeme çocukların ağız veya burunlarını tıkıyarak boğulmalarına neden olabilir.

Makinanın üzerine veya yakınına çiçek vazosu ,  saksısı gibi içinde su bulunduran kaplar veya metalik nesneleri bulundurmayınız. Eğer düşünecek olursak ,  böyle durumlar yangın veya elektrik şoku tehlikesi yaratırlar.

Makinanın içindeki parçalarda yüksek voltaj olması ve elektrik şoku tehlikesi yaratabileceğinden herhangi bir kapağını çıkarmayınız.

Akım kablosuna herhangi bir hasar vermeyiniz , onarmaya çalışmayınız. Kablo üzerine ağır nesneler koymayınız , çekmeyiniz , gereksiz yere kıvırmayınız veya zarar verebilecek uygulamalardan kaçınınız. Bu tür durumlar yangın veya elektrik şoku tehlikesi yaratır.

Yangın veya elektrik şoku tehlikesi nedeniyle makinayı veya onun parçalarını sökmeye onarmaya girişmeyiniz.

Makina aşırı ısınır , duman çıkarır , kötü koku verir veya herhangi bir anormal durum meydana gelirse yangın veya elektrik şoku tehlikesi vardır. Açma kapama anahtarını hemen kapatınız OFF(0)fişi prizden çekiniz ve servisinize başvurunuz.

Zararlı olabilecek herhangi bir şey (ateş , su , diğer akışkanlar) makina içine düşerse açma – kapama anahtarını hemen kapatınız OFF (0). Elektrik şoku yada yangın tehlikesini önlemek için fişi prizden çekiniz. Servisinize başvurunuz.

Elektrik şoku tehlikesi nedeniyle ıslak el ile fişi prize takmayınız veya çekmeyiniz.

Ana ve transfer koronasını temizlerken açma-kapama anahtarını kapatınız. OFF(0)

Dahili parçaların onarımı veya bakımı için daima servisinize başvurunuz.

Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Eğer kablosundan çekilirse, teller kopabilir ve yangın veya elektirik şoku tehlikesi olur.(Akım kablosunu prizden çekerken daima fişini tutarak çekiniz.)

Makinayı kımıldatırken daima akım kablosunu prizden çekiniz. Kabloya zarar gelirse yangın veya elektirik şoku tehlikesi vardır.

Makina kısa bir süre kullanılmayacaksa (bir gece) açma-kapama anahtarını kapatınız OFF (0).

Makinanın kullanılmadığı uzun süre için ise (seyehat süresince) güvenlik amacıyla fişini prizden çekiniz.

Makinanın üzerine ağır nesneler koymayınız veya hasar vermeyiniz.

Kopyalama sırasında ön kapağı açmayınız , açma kapama anahtarını kapatmayınız veya fişini prizden çekmeyiniz.

Kopyalama sırasında bir miktar ozon açığı çıkacaktır , fakat bu miktar insan sağlığına her hangi bir olumsuz etki yaratmayacaktır. Ne varki , yetersiz havalandırmanın olduğu ortamlarda çok miktarda yapılan uzun süreli kopyalama sırasında oluşan koku rahatsız edebilir. Kopyalarken uygun ortamın sağlanması için yeterli havalandırmanın olması önerilir.

kiralık fotokopi

kiralık fotokopi Google